Pavel Kubný

Grafik je dneska každý, kdo má photoshop. Mírně nadsazené, ale přesto ne docela nepravdivé tvrzení reflektuje snahy některých, zejména menších firem, ušetřit na prezentaci svých produktů a také své vlastní. Má cesta grafickému designu nespočívala pouze v zakoupení programů od “adobíčka” a neřízené produkci letáků. Na začátku byl můj zájem o architekturu a její vnímaní, plus práce v novinách. Právě tam jsem poprvé zasedl ke “zlomu”, tedy ke grafickému zpracování strany a její předtiskové úpravě. To mě zaujalo. Objevoval jsem pravidla typografie, mechanizmy, které ovlivňují čitelnost textu nebo zásady úpravy fotografií. Později jsem své dovednosti rozšířil o vektorovou grafiku a aplikaci markteingových systémů do vizuálu. Mou práci v oblasti grafického designu charakterizuje nápaditost a to, že k ní přistupuji stejně, jako k designu obecně. Tedy že řeším “gap”, jakousi mezeru, která stojí mezi výrobkem a naplnění jeho podstaty. Také mezi produktem a jeho oblibou, tím co je třeba sdělit a co ve skutečnosti sdělováno je nebo jakou emoci je třeba přenést.

BOYO | Pavel Kubný