Bezruč a umění

Kniha Bezruč a umění, kterou vydalo Slezské zemské muzeum a které vizuální podobu vtisklo naše studio, mapuje výtvarné umění inspirované životem a dílem básníka Petra Bezruče.

 Přináší čtenářům ucelený pohled na velkou kolekci uměleckých děl, zahrnující knižní ilustraci, malbu, sochařství, užitou grafiku a v neposlední řadě dlouhou řadu Bezručových portrétů a jemu věnovaných pomníků, soch a pamětních desek. S bezručovským tématem se v průběhu 20. století potýkalo více než sto výtvarníků, jedná se tak o fenomén v kulturním světě zcela nevídaný.

Knižní novinka obsahuje přes 300 obrazových příloh, a je tak vhodná všem zájemcům o Bezručovo dílo, nikoli jen odborné veřejnosti.

 

:  grafický design
Klient:  Slezské zemské muzeum
BOYO | Bezruč a umění